pondělí 22. června 2009

Konference - Plánování města budoucnosti s Google

Centrum současného umění DOX, Osadní 34, Praha 7, 170 00, www.doxprague.org

Konference určená zejména zájemcům o architekturu a kreativní využití online technologií se uskuteční 25. června 2009 v pražské galerii DOX od 18ti do 21 hodin. Spolu s odborníky v oboru architektury, urbanistiky a online služeb se budeme zabývat problémy českých měst, doporučeními mezinárodního fóra Future Cities pro městský rozvoj a možnostmi využití nových technologií při tvorbě českých „měst budoucnosti“. Pro prezentaci návrhů vizuálních změn podoby měst použijeme volně dostupné nástroje Google jako jsou Google Earth, Google Maps, Sketchup, Blogger a YouTube.

Konference otevře potenciálně dlouhodobý projekt společné tvorby „měst budoucnosti“, v první fázi se za podpory zástupců regionálního plánování zaměříme na tvorbu budoucnosti Mělníka. Architekt Marek Růžička předvede praktickou ukázku existujících částí Mělníka za využití technologií Google a zároveň svoji vizi pro budoucnost tohoto města, realizovanou za pomoci online nástrojů. Další vystupující se pak zaměří na různé aspekty tvorby návrhů měst budoucnosti a také využití online nástrojů Google.

Architekti, ale i kreativní členové Google komunity, dostanou po konferenci možnost v kreativní práci pokračovat a vytvořit své návrhy urbanistické budoucnosti Mělníka – ať už to bude jednotlivá budova, ulice, či celá čtvrť - realizované za pomocí nástrojů Sketchup, Google Earth, YouTube, a dalších, které budou při konferenci názorně předvedeny. Každý z projektů bude dostupný i pro komentáře a jednotlivé návrhy budou umístěny na stránkách projektu. Vyhodnocení odborníky, jejich komentář a předání cen proběhne v září 2009, projekt nicméně bude pokračovat i poté a zaměří se i na další města. Více informací o soutěži přineseme v průběhu června.

Projekt umožňuje prozkoumat dopady architektonických změn na každodenní život a možnosti urbanistického rozvoje a celkově se snaží přispět k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí .

Konference je organizována Mezinárodním centrem pro umění a nové technologie (CIANT) ve spolupráci s českou Google User Group (GUG.cz) a za podpory Future Cities Forum. Pro více informací kontaktujte Roberta Cartera na robert.carter@ciant.cz nebo Dana France na dan@gug.cz, případně od 10. 6. navštivte oficiální internetové stránky projektu připravované na adresách www.futurecities.ciant.cz nebo www.gug.cz

Datum: 25. 6. 2009, od 18:00 do 21:00

Místo: Centrum současného umění DOX, Osadní 34, Praha 7, 170 00, www.doxprague.org

Jazyk konference: čeština

Vstup volný, registrace na Facebooku nebo tr.im/mHH8

Program konference

Schedule of Speakers:
–START-
1. Introduction by Rob Carter of CIANT 18:00
2. City of the Future by Dave Scougall of FCF 18:10
3. Goals of Melnik by Pavel Prù, the town planner of Melnik 18:25
4. The role of the Architect of today by Architect Jaroslav Hulin 18:40
5. The role of the architect of the future by Architect Tomas Rousek 18:55
6. Cellular automation for designing buildings by Jan Kalfus, Architect
7. Google as today’s tool by Jaroslav Bengl of Google 19:15
8. Uses of Google Sketchup by Michal Androš of GUG 19:40
9. Closing remarks on Google by Jaroslav Bengl of Google 20:00
Break ———————————– 20:05
9. Example of Actual Application by Architect Marek Ruzicka 20:15
10. Contest information Michaele Buchtova of CIANT
20:40
11. Mixer and drinks ———————————— 21:00 –START-

MĚSTA BUDOUCNOSTI: GOOGLE TECHNOLOGIE A ARCHITEKTURA

18:00 Úvod (Rob Carter, Pavel Sedlák CIANT)

18:05 Město budoucnosti (Dave Scougall, Future Cities Forum)

18:20 Cíle města Mělník (Pavel Průcha, odbor výstavby a plánování Mělník)

18:35 Role architektů dnes (Jaroslav Hulin, architekt)

18:50 Role architektů budoucnosti (Tomáš Rousek, architekt)

19:05 Cellular automata v architektuře (Jan Kalfus, architekt)

19:20 Přestávka

19:30 Google, nástroj dneška a budoucnosti (Jaroslav Bengl, Google)

19:45 Použití Google Sketchup (Michal Ambrož, GUG.cz)

20:10 Google info (Jaroslav Bengl, Google)

20:30 Představení úžitečných aplikací a nástrojů (Marek Růžička, architekt)

20:50 Informace o soutěžní výzvě (Lenka Urbanová a Janek Wagner, GUG.CZ)

21:00 Drinky, kontakty

Příspěvky
Úvod - Rob Carter, Pavel Sedlák

Slovo “budoucnost” v názvu naší konference neznamená “moderní”, “trendy”, “na jedno použití”, “drahé” ani “nové”. Budoucnost v tomto případě znamená způsob plánování a výstavby měst, měst pro život, rodiny, zábavu… Zároveň v sobě slovo budoucnost nese poselství nového způsobu podnikání pro další století. Zapojení běžných obyvatel do procesu plánování a designování jejich vlastního okolí, komunikace s cílovými uživateli. Naše konference by se proto dala popsat i slovy jako “kreativní”, “omlazující”, “propojující”, “interaktivní”.

Mělník dneška - Pavel Průcha

Mělník je město ležící na soutoku řek Vltavy a Labe, jen 45 minut autem na sever od Prahy. Mělník čítá okolo 20 000 obyvatel na 25 km čtverečních. Od dob první republiky se městu nedostalo větší restrukturalizace, avšak právě to se dnes snaží současné osazenstvo radnice změnit. Dostává tak slovo veřejnost, která se bude podílet na společném rozhodování, co se v Mělníku změní, jak budou využity historické budovy, půdy v sousedství a jeden z nejvýznamnějších přístavů v České republice.

Co se musí v městě změnit, aby se mohlo stát městem budoucnosti - David Scougall

Future Cities Forum připravuje nový projekt na spolupráci a poradenství při restrukturalizaci městských částí napříč střední a východní Evropou. Tato města budou následné propojena v širší mezinárodní komunitu zabývající se urbanistickými tématy. Budování měst není stavění domů a silnic, mělo by se jednat o holisticky propojené procesy restrukturalizace a plánování s ohledem na vývoj města a reálné potřeby jeho obyvatel.

Architekti a jejich názory - Marek Růžička

“Mělník: krásné městečko s určitými opravdovými problémy, avšak mnohem většími příležitostmi. Je to město s obrovským potenciálem díky říčnímu přístavu a lokaci poblíž Prahy, historickému centru a vinicím. Zároveň jsou zde přetrvávající dopravní problémy, které obtěžují život lidí a omezují rozvoj města, které tak proto zůstává pouze místem pro přespání turistů přijíždějících do Prahy.“

Algoritmické metody designu v architektuře - Jaroslav Hulín

Jaroslav představí algoritmické metody designu, které rozpracovává i ve své doktorandské práci. Inspiraci čerpá z přírodních, ale i moderních stavebních procesů.

Prostor a architektura - Tomáš Rousek

„Pokud plánujete budocnost, proč je plán vždy ohraničen datem? Dnes se můžeme podívat do nepříliš vzdálené budoucnosti, je ale třeba jí vzít v úvahu zahrnout do projektu.“

Cellular automata v architektuře - Jan Kalfus

Cellular automata (buněčné automaty) jsou deterministické matematické modely, v současné době využívané pro výzkum sebereprodukce a samoorganizace především v biologii, fyzice a informatice. Zdá se, že pro architekturu současnosti i budoucnosti mají tvůrčí koncepty založené na CA velký potenciál, a že mohou mohou nabízet komplexnější řešení pro organizaci našeho okolního prostředí ve všech měřítkách.

Google Earth, Google Maps jsou globální - Jaroslav Bengl

Google Geo jako produkty zobrazující a zároveň ovlivňující svět v globálním měřítku. Jaká je jejich budoucnost?

Používat Sketchup? Jednoduché! - Marek Ambrož

Proč nepúoužívat Sketchup? Základní popis a prezentace používání programu, vytváření jednoduchých 3D objektů. Sketchup nám umožní vstoupit do měst budoucnosti tak, jak si je představují naši architekti.

Proč Google? - Jaroslav Bengl

Google vytvořil jednoduchý a kvalitní software jako Sketchup, GoogleEarth apod., čímž dal nejen profesionálům, ale hlavně široké veřejnosti do rukou nástroj připravit kvalitní grafické materiály. Díky propojení projektu měst budoucnosti a Google programů jsme schopni jednoduše vizualizovat návrhy a prezentovat je na internetu tak, aby k nim měli přístup a možnost se vyjádřit běžní občané.

Jak lze použít Google produkty - Marek Růžička

S pomocí YouTube, Blogger, Sketchup a Google Earth nástrojů Marek představí proměnu města Mělník a nastíní možnosti vytvoření otevřeného dialogu mezi radnicí a obyvateli města.

Soutěžní výzva - Lenka Urbanová a Janek Wagner

Zodpoví otázky jako: Co je potřeba k účasti v soutěži? Jaké ceny jsou připraveny? Kde najít další informace? Koho kontaktovat?

Žádné komentáře:

Okomentovat